43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

17 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.  Wśród najlepszych uczniów z naszego regionu znalazł się Jerzy Wiśniowski – uczeń klasy 3b. /IA/

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. !!!