43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Sprawozdanie z działalności SKKT PTTK „Trzycatek”/ SK PTT

2001:

 • przeprowadzenie obozu wędrownego w Gorce, Pieniny, Beskid Sądecki;
 • zorganizowanie II Rajdu Szkół Średnich Bielska Białej i Powiatu Bielskiego na Stożek;
 • zorganizowanie VII Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Hrobaczą Łąkę;
 • przeprowadzenie spotkania dla opiekunów SKKT „Organizacja rajdów szkolnych metodą projektów.”;
 • organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: IV konkurs „Kozy w fotografii na przełomie wieków”;
 • organizacja konkursu „Kościół pod wezwaniem św. św. Szymona i Judy Tadeusza w 100-lecie swojego powstania.” wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Kozach;

2002:

 • wyróżnienie Starosty bielskiego za propagowanie turystyki dla opiekuna SKKT;
 • zorganizowanie III Rajdu Szkół Średnich Bielska Białej i Powiatu Bielskiego na Wielką Raczę;
 • przeprowadzenie obozu wędrownego w Bieszczady;
 • zorganizowanie VIII Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Leskowiec;
 • organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: V konkurs „Przewodnik po Kozach”
 • organizacja konkursu „Zagospodarowanie pod względem rekreacyjno- turystycznym terenu byłego kamieniołomu w Kozach” — przy wsparciu posła na Sejm RP Jacka Falfusa;.zorganizowanie spotkania z Stanisławem Zuberem – kapitanem Żeglugi Wielkiej- pokaz slajdów.

2003:

 • zorganizowanie IX Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Hrobaczą Łąkę;
 • przeprowadzenie obozu wędrownego w Beskid Śląski i Żywiecki;
 • przygotowanie referatu rozpropagowanego wśród nauczycieli szkół w Kozach i opiekunów SKKT w Bielsku-Białej „Funkcje turystyki młodzieżowej – kształcenie, wychowanie, rozrywka, zdrowie.”;
 • organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: VI konkurs „Kozy w latach 1939-45.”;
 • organizacja dwudniowego Rajdu Kół Młodzieżowych Bielska Białej na Pilsko;
 • uzyskanie uprawnień społecznego opiekuna zabytków;
 • zajęcie pierwszego miejsca w konkursie piosenki turystycznej na Rajdzie Powiatu Bielskiego w Buczkowicach w roku szkolnym;
 • udział w konkursie „Moja Ojcowizna”.

2004:

 • zorganizowanie X Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Kozią Górę;
 • zorganizowanie imprez w ramach rajdu rowerowego „,Z Pegazem wokół Bielska Białej”;
 • organizacja dwudniowego Rajdu Kół Młodzieżowych Bielska Białej – Wielka Rycerzowa;
 • organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: VII konkurs „Niezwykła osobowość w moim otoczeniu.”;
 • organizacja konkursu „Zabytkowy pałac i zespół parkowy w Kozach- jaki ma być”;
 • udział w konkursie „Moja Ojcowizna”.

2005:

 • zorganizowanie zimowiska do Zakopanego;
 • przeprowadzenie obozu wędrownego w Beskid Sląski i Żywiecki;
 • zorganizowanie XI Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Kozią Górę (z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech);
 • utworzenie strony internetowej Komisji do spraw Młodzieży Oddziału PTTK w Bielsku-Białej;
 • organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”:
 • VIII konkurs „Organizacje i instytucje działające na terenie gminy Kozy- ich historia, cele i metody działania”;
 • Opiekun SKKT „Trzycatek” został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Bielsku Białej;
 • przeprowadzenie zajęć pod tytułem : „Ziemia Sądecka- rys historyczny” (w ramach szkolenia w Beskidzkim Kole Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego);
 • Zorganizowanie spotkania z Marcinem Laskiem „Koleją transsyberyjską nad Bajkał.”

2006:

 • Koło było współorganizatorem konkursu gminnego „Moja mała Ojczyzna- Kozy”;
 • Przeprowadzono dwudniowe wycieczki na: Magurkę- 04.2006, Równicę- 05.2006, Pilsko 10.2006;
 • Współorganizowanie XII Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Hrobaczą Łąkę.

2007:

 • Członkowie Koła pomagali w malowaniu Szlaku Papieskiego Kozy- Straconka- 09.2007;
 • Współorganizowano konkurs plastyczny „Beskidzkie wędrówki ks. Karola Wojtyły”- 05.10.2007;
 • Współorganizowano konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Kozach na fotografii”;
 • Przygotowano zestaw prezentacji na temat „Góry świata”;
 • Odbyła się jednodniowa wycieczka do muzeum Browaru w Żywcu- 02. 2007, na Babią Górę – 22.04.2007, na Hrobaczą Łąkę – 07.10.2007;
 • Współorganizowano rajd szkolny „O Srebrną Kózkę”12.10.2007;
 • Przeprowadzono dwudniową wycieczkę na Równicę 12-13.05.2007, na Leskowiec – 15-16.12.2007.

2008

 • Odbyły się jednodniowe wycieczki na Klimczok, Błatnią – 16.02.2008; Hrobaczą Łąkę- 05.04.2008 (rajd Akcji Katolickiej), 28.09.2008 (rajd powiatu bielskiego); do Muzeum Browaru Żywiec- 25.04.2008; do Krakowa- 10.05.2005 (wraz z TMHiZK) oraz dwudniowe wycieczki na Magurkę- Czupel 13-14.09.2008, Klimczok- Szyndzielnię 13-14.12.2008.
 • Przygotowano i przeprowadzono XIV rajd LO im. K.K. Baczyńskiego „O Srebrną Kózkę” 27.09.2008.
 • Przeprowadzono odnowę szlaku papieskiego na odcinku Kozy- Hrobacza Łąka- 06.2008.
 • Współorganizowano konkurs- „ Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje minionych pokoleń” (wspólnie z TMHiZK) – XII 2008.
 • Przygotowano i przeprowadzono wakacyjny obóz wędrowny: Pieniny, Gorce, Beskid Sądecki ( 23-29.06.2008 ).

2009

 • Odbyły się jednodniowe wycieczki na: Równicę- 16.05.2009 ; Klimczok- 30.05.2009 ; Magurkę – 02.09.2009; Magurę, Klimczok- 03.10.2009 (rajd powiatu bielskiego); Hrobaczą Łąkę- 10.10.2009.
 • Przygotowano i przeprowadzono XV rajd LO im. K.K. Baczyńskiego „O Srebrną Kózkę”- 07.11.2009.
 • Przeprowadzono odnowę szlaku papieskiego na odcinku Kozy- Hrobacza Łąka- 10.10.2009.
 • Zorganizowano prezentację w Domu Kultury w Kozach wystawy prac fotograficznych z konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane” ( konkurs Oddziału PTTK w Bielsku-Białej)- 10-19 VI 2009.
 • Współorganizowano Zlot szkół gimnazjalnych Bielska-Białej „Mikołajek 2009″ na Koziej Górze- 07.12.2009.
 • Przeprowadzono spotkanie dla „zaprzyjaźnionych” gimnazjów na temat „Promowanie krajoznawstwa i turystyki w szkołach”- 11.12.2009.
 • Przygotowano i przeprowadzono wakacyjny obóz wędrowny: Bieszczady ( 20-26.06.2009 ).

2010

 • 15.03.2010 – porządkowanie szczytu Hrobaczej Łąki.
 • 25.09.2010- przygotowanie i przeprowadzenie XVI  rajdu LO im. K.K. Baczyńskiego „O Srebrną Kózkę”- stokami Hrobaczej Łąki.
 • 02.10.2010- udział w IX Powiatowym Rajdzie Brązowego Liścia „Szyndzielnia 2010”.
 • 08 – 10.10.2010 – udział w spotkaniu turystów Środkowej Europy MiniEuroRando pro oddily TOM Czechy ( Krnov- Pradziad- Opawa).
 • 21 – 24. 10. 2010 – kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku (uczestniczyło w nim trzydziestu uczniów).
 • Odbyły się jednodniowe wycieczki na: Kościelec – Cisową Grapę – Kiczerę (6 marca 2010), Hrobacza Łąka (10 kwietnia 2010), Żar – Porąbka Kozubnik (11 czerwca 2010),  Szyndzielnia – Klimczok – Dębowiec (19 czerwca 2010), Babia Góra (20 czerwca 2010).

2011

 • 26 – 27 luty 2011 organizacja i udział w II Zlocie Szkół Ponadgimnazjalnych – Meszna 2011.
 • 19 -20 marca 2011 wycieczka Andrychów- Gancarz- Leskowiec (przywitanie wiosny).
 • 02 kwietnia 2011 tradycyjne spotkanie na Hrobaczej Łące w rocznicę śmierci Jana Pawła II; udział w I Kobiecym Rajdzie Nordic Walking na Hrobaczą Łąkę.
 • 9-12 czerwiec 2011- kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku (uczestniczyło w nim 22 uczniów).
 • 16-22 sierpnia 2011- obóz wędrowny w Bieszczady.
 • 19 września 2011- pomoc w zorganizowaniu XVII rajdu szkolnego „O Srebrną Kózkę” – Kamieniołom 2011.
 • 03 października 2011- udział w 10 rajdzie „Brązowego Liścia- Porąbka 2011” oraz Śwatowym Dniu Marszu.
 • Pomoc w przygotowaniu projektu szlaku turystycznego „Od Kóz po stoki Hrobaczej Łąki”.
 • 3 grudzień 2011- przygotowanie i przeprowadzenie Zlotu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powatu bielskiego „Mikołajek 2011″ na Koziej Górze”.
 • 4 grudzień 2011- wycieczka na Szyndzielnię i Dembowiec.

2012

 • 13 styczeń 2012- zwiedzanie Izby Historycznej im. Adolfa Zubera w Kozach.
 • 28 luty 2012- wyjazd do Muzeum Browaru w Żywcu (wspólnie z uczestnikami projektu Peace lekcja tolerancji).
 • 30 marca 2012- wyjazd do Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie.
 • 29 kwietnia 2012- udział w akcji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  „Sprzątamy Beskid Mały”- Hrobacza.
 • 30 kwietnia-02 maja 2012- „Majówka w Gorcach”  Nowy Targ- Turbacz- Jaworzyna Kamieniecka- Rzyki- Gorc Toszacki- Kudłoń- Stare Wierchy- Maciejowa- Rabka.
 • 19 maja  2012- udział w akcji Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Sprzątamy Beskid Mały”- Wlczy Staw, Kamieniołom.
 • 26 maja 2012- wyjazd na Velki Krivan (1709 m n.p.m.) najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji.
 • 15 czerwca 2012- pokaz slajdów Szymona Barona pt. „Czarnohora”.
 • 21-24.06.2012- kurs na wychowawców w placówkach wypoczynku (uczestniczyły 32 osoby).
 • 25 czerwca 2012- zwiedzenie wystawy fotograficznej w Domu Kultury w Kozach p. Zbigniewa Bisanz pt. „U naszych bliźnich Romów”.
 • 25 czerwca 2012- udział w rozstrzygnięciu konkursu filmowego pt. „Kojskie filmowanie”.
 • 27-28 czerwiec 2012- wyjście na Hrobaczą Łąkę na Nocną Prezentację Filmu Górskiego.
 • 31 sierpień 2012- porządkowanie szczytu Hrobaczej Łąki.
 • 21 wrzesień 2012 -opiekun SKKT PTTK „Trzycatek” otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.
 • 5 październik 2012- współorganizacja rajdu szkolnego „O Srebrną Kózkę”- Hrobacza Łąka.
 • 6 październik 2012- wyjazd na Łysą Horę (1324 metrów n.p.m.) w Republice Czeskiej.
 • 8 grudnia 2012- organizacja dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej Zlotu na Szyndzielni „Mikołajek 2012” .

2013

 • 18 styczeń 2013- udział w pokazie slajdów Agnieszki Wojnarowskiej pt. „Gdzie Drakula mówi dobranoc”.
 • 19 styczeń 2013- wyjście na Babią Górę w ramach akcji Razem dla platana.
 • 29 marzec 2013- wyjście na Mogielicę z PTT.
 • 26 kwietnia 2013- wyjazd w Dolinę Chochołowską „na krokusy”.
 • 22 czerwca 2013- wyjazd na Jaworowy i Ropicę w Czechach.
 • 20-24.06.2013- kurs na wychowawców placówek wypoczynku (uczestniczyło 25 osób).
 • 16.09.2013- współorganizacja rajdu szkolnego „O Srebrną Kózkę”- Hrobacza Łąka.
 • 21-22.09.2013- udział w zlocie na Dębowcu z okazji Światowego Dnia Turystyki; wycieczka Szyndzielnia- Klimczok.
 • 28.11.-01.12.2013- kurs na wychowawców placówek wypoczynku (uczestniczyły 23 osoby).
 • 07-08.12.2013- organizacja i udział w VI Mikołajkowym Zlocie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powiatu bielskiego „Klimczok 2013”.

 2014

 • 28 luty 2014- pomoc w przeprowadzeniu konkursu wiedzy na temat Tatr.
 • 22 marzec 2014- udział w spotkaniu PTTK na Magurce „Turystyka łączy pokolenia”.
 • 23 marzec 2014- wycieczka do Doliny Chochołowskiej i na Grzesia.
 • 30 marzec 2014- II spotkanie PTT na rozpoczęcie sezonu turystycznego- Hrobacza 2014.
 • 4 wrzesień 2014- udział w spotkaniu pt. „Długodystansowe szlaki polskich gór i pogórzy- część I MSB”.
 • 9-12 października 2014- współorganizacja kursu na wychowawców w placówkach wypoczynku (uczestniczyło 19 osób).
 • 12 października 2014- wyjazd do Czech na Radohost.
 • 06-07.12.2014- organizacja i udział w VII Mikołajkowym Zlocie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powiatu bielskiego „Szyndzielnia 2014”.

2015

 • kwiecień 2015- wycieczka do Doliny Chochołowskiej i na Grzesia.
 • 28 czerwiec-3 lipiec: obóz wędrowny w Bieszczady.
 • 25 wrzesień 2015- udział w seansie „Everest”.
 • 03.10.2015- powiatowy rajd „Brązowego Liścia”.
 • 06-07.12.2015- organizacja i udział w VIII Mikołajkowym Zlocie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powiatu bielskiego “Kozia Góra 2015”.

2016

 • 4 lutego 2016 roku- udział w prelekcji Janusza Pilszaka i Jacka Skoczylasa pt. „Camino Frances- milion kroków po górach i bezdrożach Hiszpanii” w sali balowej Pałacu Czeczów w Kozach.
 • 7-10 kwietnia 2016- współorganizacja kursu na wychowawców w placówkach wypoczynku.
 • 16 kwietnia 2016 roku- wyjazd do Doliny Chochołowskiej i na Grzesia.
 • 21 maja 2016- udział w akcji sprzątania Babiej Góry.
 • 4 czerwca 2016- udział w akcji sprzątania Hrobaczej Łaki.
 • 27.06-2.07. 2016 roku- organizacja obozu wędrownego w Pieniny i Beskid Sądecki.
 • 10 października 2016- udział w Rajdzie Brązowego Liścia (Kozy).
 • 10-11 grudnia 2016- udział w Mikołajkowym Zlocie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych B-B i powiatu bielskiego.

2017

 • 21 marzec 2017-  udział w VIII POWIATOWYM RAJDZIE NA ORIENTACJĘ  w Chrzanowie.
 • 25 marzec 2017- udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Górach Polski w Krakowie. 
 • 20-21 marca i 1-2 kwietnia 2017- organizacja kursu na wychowawców w placówkach wypoczynku.
 • 22 kwietnia 2017- wycieczka na Baranią Górę (w ramach akcji Sprzątamy Beskidy z PTT).
 • 6 czerwca 2017- pomoc w organizacji konkursu Tatry moje góry.
 • 4-5 listopada 2017- wycieczka na Turbacz.
 • 9-10.12.2017- wycieczka na Szyndzielnię i Klimczok „Mikołajki 2017”.

2018

 • 20 stycznia 2018- wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie.
 • 17 lutego 2018- wycieczka na Wielką Raczę.
 • 20-21 kwietnia- wycieczka na Błatnią i Klimczok.
 • 16 maja 2018- udział w konkursie wiedzy o Tatrach.
 • 19 maja 2018- wycieczka na Halę Śmietanową.
 • 9 czerwca 2018- wycieczka na Magurkę, Gaiki i Groniczki.
 • 11 listopada 2018- „Biało-czerwone”” wędrowanie na Kozią Górę.
 • 7-8 grudnia 2018- „”Mikołajki” na Szyndzielni.

2019

 • 16 marca 2019- wyjazd w Gorce (Muzeum im. W. Orkana w Rabce, Maciejowa)
 • 20-24 marca 2019- organizacja kursu na wychowawców w placówkach wypoczynku.
 • 11 maja 2019- wokół Babiej Góry- sprzątamy Beskidy z PTT
 • 21 września 2019- Hrobacza Łąka- początek Małego Szlaku Beskidzkiego
 • 11 listopada 2019- bało-czerwone wędrowanie na Leskowcu

 

Większość wymienionych powyżej imprez, konkursów i zajęć jest opracowana w formie projektów.

Działalność Koła realizowana jest także poprzez organizację dwudniowych lub jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w pobliskie pasma górskie zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy.

Funkcjonowanie Koła jest dość szczegółowo opisane w dwóch tomach Kroniki SKKT „Trzycatek”.