43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Grono pedagogiczne 2019/2020

 

Nazwisko i imię Przedmiot
mgr NOWAK Alina dyrektor, język polski /egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr ANIOŁA Iwona fizyka, matematyka /egzaminator maturalny z fizyki/
mgr BUDASZ Agata matematyka
mgr BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana bibliotekarz
mgr DREWNICKI Maciej rewalidacja ruchowa
mgr FEJDYCH Anna język angielski /egzaminator maturalny z języka angielskiego/
mgr FRĄCZKIEWICZ Dariusz informatyka /egzaminator maturalny z informatyki/
mgr GONTARZ Jolanta geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, przyroda /egzaminator maturalny z geografii/
mgr KASIUBA Katarzyna wychowanie fizyczne
mgr KLIŚ Agnieszka język angielski /egzaminator maturalny z języka angielskiego/
mgr KOŁODZIEJCZYK Jolanta wychowanie fizyczne, EDB
mgr KOMĘDERA-PAGIEŁA Kamila język polski, WOK /egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr SABLIK Alicja biologia, przyroda
mgr SKOWROŃSKI Piotr muzyka
ks. SKRZYP Zbigniew religia
mgr SOJKA-MAREK Agata język niemiecki /egzaminator maturalny i weryfikator z języka niemieckiego/
mgr URBANIEC Beata biologia, chemia, przyroda /egzaminator maturalny i weryfikator z biologii/
mgr WÓJCIK Iwona język polski /egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr ZELEK Miłosz historia, WOS, historia i społeczeństwo
mgr ŻARNOWSKA Dorota pedagog szkolny