43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Grono pedagogiczne

 

Nazwisko i imię Przedmiot
mgr NOWAK Alina dyrektor
 mgr RAPACZ Renata zastępca dyrektora
mgr ANIOŁA Iwona fizyka, matematyka
/egzaminator maturalny z fizyki/
mgr BULANDA-FRĄCZKIEWICZ Romana bibliotekarz
mgr FEJDYCH Anna język angielski 
/egzaminator maturalny z języka angielskiego/
mgr FRĄCZKIEWICZ Dariusz informatyka 
/egzaminator maturalny z informatyki/
mgr GONTARZ Jolanta geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, przyroda 
/egzaminator maturalny z geografii/
ks. SKRZYP Zbigniew religia
mgr KASIUBA Katarzyna wychowanie fizyczne
mgr KLIŚ Agnieszka język angielski
/egzaminator maturalny z języka angielskiego/
mgr KOŁODZIEJCZYK Jolanta wychowanie fizyczne, EDB
mgr KOMĘDERA-PAGIEŁA Kamila język polski, WOK
/egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr MALIK Aurelian psycholog
mgr NOWAK Alina język polski
/egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr OWCZARZ Agata matematyka
mgr RACZEK Aleksandra język angielski
/egzaminator maturalny z języka angielskiego/
mgr SOJKA-MAREK Agata język niemiecki
/egzaminator maturalny i weryfikator z języka niemieckiego/
mgr URBANIEC Beata biologia, chemia, przyroda
/egzaminator maturalny i weryfikator z biologii/
mgr WÓJCIK Iwona język polski
/egzaminator maturalny z języka polskiego/
mgr ZELEK Miłosz historia, WOS, historia i społeczeństwo
mgr ZIELIŃSKA Agata bibliotekarz
mgr ŻARNOWSKA Dorota pedagog szkolny