43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Czy wybrałeś już swoją szkołę?

Baltie

Podstawianie – zamiana klocków (tablice)

http://liceum.kozy.pl/wp-content/uploads/2018/04/7.pdf

7

Sortowanie przez wybór

Wejście

n      ilość liczb w tablicy, n  N
tab  – tablica liczb naturalnych

Wyjście:

Zmienne pomocnicze
i  –  kolejne numery liczb w tablicy
pom  – zmienna pomocnicza
Lista kroków
Dla i = 1,…,n wykonuj  pętla od pierwszego elementu do ostatniego
    Dla k = i+1,…,n wykonuj  pętla od kolejnego elementu po i do końca
        Jeśli tab[k] < tab[i] to   
                pom ← tab[i]  zamiana miejscami liczb
                tab[i] ← tab[k]   zamiana miejscami liczb
               tab[k] ← pom   zamiana miejscami liczb
Dla i = 1,…,n wykonuj   wyświetlenie posortowanej tablicy
       Wyświetl tab[i]

 

Algorytm wyszukiwania elementu maksymalnego w zbiorze

Wejście

n      ilość liczb do porównania, n  N
liczba  – kolejna liczba ze zbioru liczb. 

Wyjście:

Zmienne pomocnicze
i  –  kolejne numery liczb
maks  – zmienna pomocnicza
Lista kroków
maks ← liczbaPierwsza ; za tymczasowy element maksymalny bierzemy pierwszy element ze zbioru liczb
Dla i = 2,…,n wykonuj  ; pętla od drugiej liczby do ostatniej w zbiorze
    Jeśli liczba[i] > maksto maks ← liczba[i] ; jeśli kolejna liczba będzie większa od maks to maks przypisz tą liczbę
Wyświetl maks

 

Wyniki na ekranie

Labirynt – ścieżka czarna

 

Labirynt – ścieżka

2017 Finał, zad 8 – sortowanie wyrazów

Sortujemy słowa.
W pliku Plik 0.txt są 3 wiersze w każdym rzędzie jest jedno słowo (ciąg 5 liter, alfabet angielski,
drukowane litery). Zadaniem jest zapisać te trzy słowa wymienione według alfabetu angielskiego do pliku
1.txt (każde słowo w oddzielnym wierszu).
Twój program będzie testowany z różnymi plikami wejściowymi.
Przykład:
0.txt:
HELLO
HOHOO
BALTI
1.txt:
BALTI
HELLO
HOHOO

szachy_reg

 

 

2016 kraj Zad.8 – działania +-

W pierwszym wierszu pliku tekstowego wejściowego 0.txt jest liczba pozostałych linii w tym pliku. Na każdej kolejnej linii jest wyrażenie arytmetyczne składające się z liczb i znaków plus i minus. Utwórz plik 1.txt, gdzie poszczególne linie są wynikami wyrażeń z pliku 0.txt.
Przykładowy plik wejściowy 0.txt oraz wyjściowy 1.txt zobacz poniżej.
Porada: Twój program będzie na serwerze testowany wielokrotnie z innymi plikami 0.txt niż w poniższym przykładzie.
Przykład:
0.txt:
5
5+9
10-8+7
14+1+1+1+100001-18
50-800-42-8
-45
1.txt:
14
9
100000
-800
-45

Arkusze maturalne z informatyki

maj 2017

  Poziom rozszerzony
 
 arkusz 1 arkusz 2   dane klucz

maj 2016

  Poziom rozszerzony
 
 arkusz 1 arkusz 2   dane klucz

maj 2015

  Poziom rozszerzony
 
 arkusz 1 arkusz 2 dane

Przykładowy arkusz

  Poziom rozszerzony
     
 arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

NOWA MATURA


maj 2014

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

styczeń 2014 próbna

  Poziom rozszerzony
     
  arkusz 2 dane

 


maj 2013

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

 


maj 2012

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

 


maj 2011

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

 


maj 2010

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz
arkusz 1 arkusz 2 dane klucz

Informator 2010

informator dane Podstawowy dane Rozszerzenie

 


maj 2009

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane
arkusz 1 arkusz 2 dane

styczeń 2009

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
arkusz 1 arkusz 2 dane
arkusz 1 arkusz 2 dane

 


maj 2008

arkusz 1

arkusz 2

dane

 


maj 2007

arkusz 1

arkusz 2

dane

maj 2006

arkusz 1

arkusz 2

dane

styczeń 2006

arkusz 1

arkusz 2

dane

maj 2005

arkusz 1

arkusz 2

dane

styczeń 2005

arkusz 1

arkusz 2

dane

2004

arkusz 1

arkusz 2

dane

arkusz 1

arkusz 2

dane

arkusz 1

arkusz 2

dane

arkusz 1

arkusz 2

dane

styczeń 2003

arkusz 1

arkusz 2

dane

próbna 2003

arkusz 1

arkusz 2

dane

maj 2002

arkusz 1

arkusz 2

dane