43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

SKKT „Trzycatek”

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKKT PTTK „TRZYCATEK”

Celem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej wśród uczniów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach a w szczególności:
 • umożliwianie zainteresowanym uczniom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,
 •  szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
 •  krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
 •  stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,
 •  upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,
 •  integracja osób preferujących podobny styl spędzania wolnego czasu,
 •  propagowanie aktywnych form wypoczynku,
 •  zdobywanie umiejętności i wiedzy przez udział w różnego rodzaju formach wycieczek.

Koło działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem PTTK (załącznik do uchwały ZG PTTK nr 83\XV\2002), minimalnie może liczyć 10 członków opłacających regularnie  składki ustalane corocznie przez ZG PTTK. W działalności Koła mogą brać udział osoby nie zrzeszone – z zastrzeżeniem , że nie korzystają z ulg przysługujących członkom PTTK.
Koło posiada swoje władze : Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna (czas i sposób wyborów określa regulamin PTTK). Koło posiada swojego opiekuna, koordynuje on działania Koła i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem. Funkcję tę obecnie pełni: pan Miłosz Zelek.

 

1 2 3 4 5 9 10 12
 • Trzy Szkolne Koła z koziańskich szkół: Groniczki przy SP 1, Halniaki przy SP 2 i SK przy Liceum Ogólnokształcącym, wzięły udział w wycieczce na Wielką Raczę (1236 m n.p.m.) w sobotę 17.02.2018 r. Blisko 80 osób, uczniów, rodziców i nauczycieli, wędrowało w ten piękny, zimowy dzień pod przewodnictwem Martyny Ptaszek, Szymona Barona i Miłosza Zelka. Wysiedliśmy z autokarów w Rycerce Kolonii, zaczerpnęliśmy w płuca świeżego, mroźnego powietrza i dziarskim krokiem ruszyliśmy żółtym szlakiem, który łagodnie piął się w górę. Zimowa sceneria zachwycała, słońce wyjrzało zza chmur i marsz stał się prawdziwą przyjemnością. Z każdym metrem roztaczały się wokół coraz piękniejsze widoki a szczęśliwe dzieciaki zaliczały pierwsze próby zjazdów na jabłuszkach. Po ponad dwugodzinnej wędrówce osiągnęliśmy szczyt i mogliśmy cieszyć oczy wspaniałą panoramą z Małą Fatrą na pierwszym planie, okolicznymi szczytami Beskidu Żywieckiego i majaczącymi w oddali Tatrami. Po krótkiej ceremonii wręczenia legitymacji nowym członkom SK PTT Halniaki, SK PTT przy LO w Kozach i Koła PTT w Kozach dzieci (i dorośli również) zaczęły szaleć na wszystkich możliwych górkach, zjeżdżając na czym się tylko dało i korzystając z fantastycznych warunków śniegowych. Kto się zmęczył lub zgłodniał, mógł odpocząć lub odstać swoje w kolejce w schronisku PTTK na Wielkiej Raczy i posilić

 • Wczoraj, podczas finału kolejnej edycji akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT” nasze koło turystyczne otrzymało podziękowania od Marszałka Województwa Ślaskiego za udział w tym przedsięwzięciu. Słowa uznania dla wszystkich, którzy włączyli się w tą akcję

 • Grudzień nie sprzyja wędrówkom górskim. Trudne warunki atmosferyczne, mróz, gołoledź lub śnieg zniechęcają do wycieczek. Mimo to od ośmiu lat Komisja do spraw Młodzieży Oddziału PTTK w Bielsku-Białej oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Trzycatek” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach organizują zimowy zlot turystyczny pod nazwą „Mikołajek”. Jest on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bielska-Białej i powiatu bielskiego. W tym roku, 10 grudnia, miejscem spotkania była Szyndzielnia. Na metę zgłosiło się pięć drużyn w łącznej liczbie 57 osób. Po przywitaniu nastąpiła krótka prezentacja szkół, następnie określono zasady przeprowadzenia konkursów i przystąpiono do rywalizacji. Po dwóch godzinach i rozegraniu następujących konkursów: „siła dłoni”, „na spostrzegawczość”, krzyżówka turystyczna, przysiady górskie, rozpoznawanie liści drzew…  podano ostateczną klasyfikację- I miejsce ex aequo zajęły drużyny Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha oraz Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych z Bielska-Białej. Gratulujemy. Na zakończenie, głośnym okrzykiem, poinformowano okoliczne miejscowości, że na Szyndzielni był „Mikołajek 2016” i zrobiono pamiątkową fotografię 🙂

 • W dniu 23 września 2016 roku odbyło się spotkanie powołanego do życia przed wakacjami Koła PTT przy LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach. W trakcie jego trwania dokonano wyboru władz Koła. Przewodniczącym został Marek Zontek, zastępcą Hanna Socha, skarbnikiem Wiktoria Prochot, sekretarzem Karolina Maga. Zebrani zatwierdzili podczas spotkania plan pracy na I semestr roku szkolnego 2016/17 i podjęli decyzję o rozpisaniu wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego na logo Koła. Do zobaczenia na szlakach… 🙂 http://www.ptt.org.pl/…/841-sk-ptt-przy-lo-w-kozach-wystart…

 • Podczas wycieczki stosujemy się do poleceń nauczycieli /opiekunów. Nie oddalamy się od grupy. Obowiązkowo bierzemy udział we wszystkich przewidzianych punktach programu. Podczas wycieczki nie wolno: pić alkoholu, palić papierosów, zażywać wszelkich używek… Cisza nocna obowiązuje w miejscu zakwaterowania od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia. Zachowujemy się kulturalnie. Dbamy o czystość w pokojach , środkach transportu… Nie niszczymy mienia. Za przekroczenia obowiązują kary udzielone przez nauczyciela/ opiekuna w trakcie trwania wycieczki (np. zakaz oddalania się od grupy) oraz kary przewidziane przez Statut Szkoły (upomnienie wychowawcy, nagana wychowawcy, nagana dyrektora szkoły, odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów szkoły). W razie nagannego zachowania się uczestników wycieczki, wycieczka może zostać wcześniej zakończona z powiadomieniem Rodziców. Przyjęcie zasad powyższego regulaminu poświadczam własnoręcznym podpisem.

 • Celem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej wśród uczniów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach a w szczególności: umożliwianie zainteresowanym uczniom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,  szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,  krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,  stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,  upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,  integracja osób preferujących podobny styl spędzania wolnego czasu,  propagowanie aktywnych form wypoczynku,  zdobywanie umiejętności i wiedzy przez udział w różnego rodzaju formach wycieczek. Koło działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem PTTK (załącznik do uchwały ZG PTTK nr 83\XV\2002), minimalnie może liczyć 10 członków opłacających regularnie  składki ustalane corocznie przez ZG PTTK. W działalności Koła mogą brać udział osoby nie zrzeszone – z zastrzeżeniem , że nie korzystają z ulg przysługujących członkom PTTK. Koło posiada swoje władze : Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna (czas i sposób wyborów określa regulamin PTTK). Koło posiada swojego opiekuna, koordynuje on działania Koła i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem. Funkcję tę obecnie pełni: pan Miłosz Zelek.

 • 2001: przeprowadzenie obozu wędrownego w Gorce, Pieniny, Beskid Sądecki; zorganizowanie II Rajdu Szkół Średnich Bielska Białej i Powiatu Bielskiego na Stożek; zorganizowanie VII Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Hrobaczą Łąkę; przeprowadzenie spotkania dla opiekunów SKKT „Organizacja rajdów szkolnych metodą projektów.”; organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: IV konkurs „Kozy w fotografii na przełomie wieków”; organizacja konkursu „Kościół pod wezwaniem św. św. Szymona i Judy Tadeusza w 100-lecie swojego powstania.” wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Kozach; 2002: wyróżnienie Starosty bielskiego za propagowanie turystyki dla opiekuna SKKT; zorganizowanie III Rajdu Szkół Średnich Bielska Białej i Powiatu Bielskiego na Wielką Raczę; przeprowadzenie obozu wędrownego w Bieszczady; zorganizowanie VIII Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Leskowiec; organizacja konkursu propagującego lokalne krajoznawstwo i turystykę pod wspólnym tytułem „Moja mała Ojczyzna — Kozy”: V konkurs „Przewodnik po Kozach” organizacja konkursu „Zagospodarowanie pod względem rekreacyjno- turystycznym terenu byłego kamieniołomu w Kozach” — przy wsparciu posła na Sejm RP Jacka Falfusa;.zorganizowanie spotkania z Stanisławem Zuberem – kapitanem Żeglugi Wielkiej- pokaz slajdów. 2003: zorganizowanie IX Rajdu „O Srebrną Kózkę” LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach na Hrobaczą Łąkę; przeprowadzenie