43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Akcja ŻONKILE

Bardzo dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach, że po raz kolejny mieliśmy szansę włączenia się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną ŻONKILE, organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach przyłączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE, mającej na celu przypomnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W środę, 19 kwietnia, podczas dwóch spotkań, młodzież LO Baczyńskiego oraz zainteresowani mieszkańcy Kóz mieli okazję obejrzeć film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”, zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na którego fabułę składają się wspomnienia uczestników powstania, ujęcia archiwalne oraz sekwencje animowane. Projekcję filmów poprzedziła opowieść o koziańskich żydach, którzy od XIX wieku do II wojny światowej stanowili integralną część społeczności wsi Kozy. W czasie spotkania odczytano nazwiska dwudziestu sześciu Żydów, mieszkających przed II wojną światową w Kozach, którzy zginęli w holokauście… (Bartłomiej Jurzak) https://www.facebook.com/gbpkozy/?hc_ref=PAGES_TIMELINE