43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Sprawozdanie z prac Samorządu Uczniowskiego za 2 semestr roku szkolnego 2015/2016

W mijającym semestrze Samorząd Uczniowski, zgodnie z planem pracy, przeprowadził:

  1. 24 styczeń- Turniej I turnieju Gomoku;

  2. 12 lutego- pocztę walentynkową;

  3. 23 marca- Turniej „Kółko i krzyżyk”;

  4. 7 kwietnia- II Szkolny konkurs ortograficzny;

  5. 20 maja- pomoc w organizacji Dnia Otwartego;

  6. 20 maja- rozstrzygnięcie konkursu na zdjęcie roku szkolnego 2015/16;

  7. 29 maja- Turniej szachowy;

  8. 17 czerwca – happening Dzień dla Życia (współorganizacja).

Samorząd w tym czasie odbywał również comiesięczne spotkania organizacyjne oraz wspierał redakcję gazetki szkolnej „Na Strychu”.