43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Proponowane konkursy na „Wigilijkę 2015″…

Proponowane konkursy na „Wigilijkę szkolną 2015” 22 grudnia; 8.00-12.00:
•na najpiękniejszy stół wigilijny (piękny, estetyczny, ale przede wszystkim nawiązujący do tradycji Świąt Bożego Narodzenia);
•na wypiek świątecznego ciasta (ocenie będzie podlegał: smak, świąteczny wygląd);
•na „anielski strój”;
•piosenek z cyklu „Śpiewogranie ks. Zbigniewa”;
•pastorałek;
•na najdłuższy łańcuch choinkowy.

Konkurs na kalendarz noworoczny (oryginalny, skierowany do społeczności szkolnej, dwustronny, A-4, technika dowolna; prosimy o dostarczenie do przewodniczącej SU do 11 grudnia).

Prosimy o zaangażowanie i rzetelne przygotowanie 
Samorząd Uczniowski