43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Sprawozdanie SU za I semestr 2014/15

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach za pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015           

Od 24 października 2014 roku Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie: przewodniczący- Tomasz Witkowski (Ib), zastępca przewodniczącego- Szymon Szaliga (IIa), skarbnik- Kinga Mielec (IIb), sekretarz- Żaneta Figura (IIc), Rzecznik Praw Ucznia- Wiktoria Badan (Ia).

Zebrania samorządu odbywały się w tym semestrze w miarę potrzeb i możliwości członków Prezydium (październik- 2, listopad- 2, grudzień- 2).

Spotkania październikowe poświęcone były wyborom do Samorządu Uczniowskiego oraz ukonstytuowaniu Prezydium SU. Listopadowe (1 i 2) poświęcono pracom nad Regulaminem SU. Listopadowe (2) i grudniowe poświęcone były przebiegowi wigilijki szkolnej.

Prace SU w mijającym semestrze:

  1. Wybory do Samorządu uczniowskiego (październik).
  2. Przygotowanie upominków na Dzień Nauczyciela (październik).
  3. Dystrybucja wśród uczniów cegiełek w akcji „Szkoło pomóż i ty” – kwota 100 zł-.
  4. Ustalenie konkursów na wigilijkę szkolną, pomoc w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu.
  5. Przygotowanie upominków świątecznych dla Grona Pedagogicznego (grudzień).
  6. Przeprowadzono akcję zbierania kartek świąteczny, które posłużyły do dekoracji na korytarzu i w salach lekcyjnych.
  7. Udekorowano z zebranych ozdób choinkę na korytarzu szkolnym.
  8. Przeprowadzono i rozstrzygnięto I Turniej warcabowy o puchar „Sarenki” (listopad/grudzień).

Ogłoszono i rozpoczęto rozgrywki w gamoku (grudzień).